1. Kendini tanımasını,
  2. Akademik, sosyal ve benzeri alanlarda hedefler belirlemesini,
  3. Organizasyon becerileri ve sorumluluk duygusu geliştirmesini,
  4. Yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etmeyi öğrenmesini ,  sağlamayı amaçlamaktayız.